• Ihr Warenkorb

Nachkommengeprüfte Bullen

Neue Fleckvieh Bullen im August 2023

Aktualisiert am 08.08.2023

Für Bestellungen wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Zentralbestellung unter 0871-95 310 99.

Sortierung

Name Vater GZW MW M kg F % E % FW FIT MB ZZ R B F E Horn BK
LAIKIPIA LOSUNG 120 122 725 +0,05 +0,03 105 97 107 95 112 92 105 101 A1A2
SEMPER FI Pp* SEHRGUT 121 114 695 -0,02 -0,11 98 114 93 112 92 106 105 109 Pp* A2A2
VALADAO P*S VIEHSCHEID PS 122 122 715 +0,14 -0,01 113 95 114 103 92 97 105 108 P*S A2A2
WAALKES Pp* WABAN 135 124 1066 -0,03 -0,08 103 116 109 128 113 91 98 111 Pp* A1A2
WACKERSBERG WOBBLER 128 118 946 -0,19 -0,06 98 118 108 110 110 98 121 105 A1A1
WAITARA WABAN 133 126 1194 -0,18 -0,03 101 115 94 135 91 102 95 107 A2A2
WARDENIS WALOT 120 114 808 -0,13 -0,11 112 102 115 99 119 101 106 118 A1A2

Nachkommengeprüfte Fleckvieh Bullen

Sortierung

Name Vater GZW MW M kg F % E % FW FIT MB ZZ R B F E Horn BK
EILFORT ERBHOF 130 119 316 +0,11 +0,23 117 109 95 114 113 98 99 108 A2-I
MAHALE PP* MAHANGO Pp* 118 107 481 -0,10 -0,11 122 105 99 98 105 104 104 98 PP* B-A2
MASASI PP* MANOLO Pp* 120 105 345 -0,05 -0,08 103 119 94 113 89 98 124 111 PP* A1A2
SEELAND SERTOLI 121 114 930 -0,16 -0,16 102 110 108 98 107 101 117 113 A2A2
SELLARONDA SEEWALCHEN 131 119 903 -0,17 -0,02 116 111 119 107 106 106 95 111 A1A2
VERDEN P*S VERMEER 126 116 273 +0,27 +0,07 101 115 110 100 105 87 110 115 P*S A1A2
VIDI Pp* VOTARY P*S 124 110 497 -0,01 -0,09 101 119 96 119 119 124 106 111 Pp* A1A2
WAHLOMAT WALFRIED 138 122 1300 -0,27 -0,13 113 119 90 119 103 110 110 94 A2A2
WALYGATOR WALFRIED 128 112 437 +0,03 0,00 110 119 96 106 106 115 111 115 A2A2
WATERZOO P*S WALOT 120 118 349 +0,28 +0,06 105 100 123 94 108 100 93 119 P*S A2A2
WESTERNHAGEN WESTKREUZ 128 123 757 +0,02 +0,05 117 101 113 110 111 93 110 102 A2A2