• Ihr Warenkorb

AMS Bullen

Neue Überschrift

Bestens geeignet beim Einsatz in Betrieben mit AMS

Für Bestellungen wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Zentralbestellung unter 0871-95 310 99.

Sorted by

Name Sire TMI MI M kg F % P% BI FIT MS SC B M F U Polled BC
EPIK EDELSTEIN 137 125 625 +0,22 +0,07 111 118 109 108 109 105 106 118 A1A2
HEILFROH P*S HOCKENHEIM 138 124 1051 -0,17 0,00 115 120 96 119 102 113 111 116 P*S A1A1
HOLLING HUBERBUA 135 120 645 +0,07 0,00 114 121 105 111 99 107 100 128 A1A2
MAHOMES P*S MERCEDES PP* 140 127 892 +0,03 +0,05 92 129 95 127 101 93 102 122 P*S A2A2
MASASI PP* MANOLO Pp* 128 110 543 -0,04 -0,10 102 124 98 109 89 98 127 112 PP* A1A2
RAMON ETOSCHA 131 126 894 +0,12 -0,01 122 100 102 97 95 111 106 110 A2A2
REMI WALFRIED 126 111 522 +0,06 -0,12 104 120 98 112 116 108 109 114 A2A2
SAHNE Pp* SISYPHUS 139 121 1034 -0,13 -0,10 119 120 121 110 96 98 102 115 Pp* A1A2
SALOMOS SPARTACUS 138 117 937 -0,16 -0,10 111 128 105 102 99 94 114 125 A2A2
SEELAND SERTOLI 123 115 969 -0,16 -0,17 101 113 111 101 108 102 117 113 A2A2
WALYGATOR WALFRIED 124 109 400 -0,03 -0,04 109 120 98 109 105 114 106 114 A2A2
WANNABE PP* WAALKES Pp* 136 124 947 -0,08 0,00 107 120 103 127 105 108 98 117 PP* A1A2
WEISWEILER WETTENDASS 124 120 1144 -0,15 -0,16 104 105 117 102 94 101 99 107 A1A2
WETTER WEIDWERK 137 121 830 +0,04 -0,08 108 126 120 104 90 100 107 119 A1A2